De school

De Geluksvogel werkt vanuit een vernieuwend en innovatief onderwijsconcept. Ons onderwijs kenmerkt zich door een solide, gedegen basis die wordt aangevuld met rijke leertaken. De basis wordt gelegd door vakspecialisten die het kerncurriculum vormgeven. ICT is daarbij ondersteunend en zorgt er mede voor dat er adaptief, aangepast aan de mogelijkheden van elk kind, gewerkt kan worden. De basis wordt versterkt door het toepassen van kennis en vaardigheden aan de hand van Speelplezier, IPC, Eco-Schools en De Gezonde en Veilige School.  

“Wij geloven in geluk door krachtige persoonlijke ontwikkeling en doen ons voordeel met de veelkleurigheid van de samenleving”

Ons onderwijs

Al onze leerlingen beschikken over en zijn mede-eigenaar van een individueel ontwikkelingsplan, waarin de ontwikkeling zorgvuldig staat beschreven. Daarbij gaan we uit van de talenten, mogelijkheden en de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind. Tegelijkertijd stellen we hoge, haalbare ambities. Alle leerlingen van groep 3-8  zijn in bezit van een laptop waarmee ze op school toegang hebben tot de leeromgeving van Snappet en andere leermogelijkheden.  
 

Stabiele burgers

We willen graag dat elke leerling die bij ons onderwijs volgt, zich ontwikkelt tot een stabiele burger die in staat is om verantwoorde keuzes te maken. Met voldoende vaardigheden om op een eigen manier door te groeien en ambities waar te maken. We hopen dat leerlingen na het verlaten van onze school met een warm gevoel terugblikken op het veilige nest van De Geluksvogel. Om dat te bereiken blijven we innoveren en denken we voortdurend buiten de kaders, elke dag opnieuw met passie,

energie en LEF. 

 

IPC

Vanaf niveaugroep 3 werken we met IPC, International Primary Curriculum. IPC gaat er vanuit dat kinderen het beste leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. We kiezen steeds een thema dat onze leerlingen in diverse vakken uitdiepen, vanuit allerlei invalshoeken. Het toetsen gebeurt op verschillende manieren. Zo krijgen alle kinderen de kans hun talenten aan te spreken.

5

huisstijl

6

huisstijl

De buurt

Kinderen kunnen op onze school optimaal tot ontwikkeling komen door de intensieve samenwerking die we aangaan met de omgeving. Met ouders delen we de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun kind. We werken nauw samen met interne en externe kindpartners en maken graag gebruik van de expertise van onze community. We hebben een logopediste en brugfunctionaris in huis en hebben goede contacten met onder meer de kinderboerderij, Trajekt, opbouw- en jongerenwerkers, Radar, en de Hogere Hotelschool.

Duurzame toekomst

We leren onze leerlingen gezonde keuzes te maken en duurzaam te denken. Elk jaar stellen we een Eco-team samen waarvoor onze leerlingen zich kunnen opgeven. Kinderen zijn zich bewust van klimaatverandering, kansenongelijkheid, wereldvrede en geluk. Ze kunnen een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Dat betekent dat we structureel werken aan een gezonde leefstijl en samen met leerlingen en omgeving aan het roer staan van duurzame veranderingen binnen school en daarbuiten. 

Ik <--> Wij

Basis

de Wereld

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren