Samen Spelen Kinderopvang

Samen Spelen is in 2014 geboren uit een initiatief van ouders, die een

kleinschalige kinderopvangorganisatie zijn gestart.

Sinds 2016 zijn wij gevestigd in Kindcentrum De Geluksvogel.

Bij ons kinderverblijf en peuteropvang kunnen kinderen spelen, zich ontwikkelen

en lekker zichzelf zijn. Samenwerking met ouders,

basisschool en organisaties in de wijk zorgt ervoor dat wij elk kind de opvang kunnen

bieden die past bij de situatie en wensen van de ouder(s). 

“Wij zijn een plek waar kinderen samen spelen en ouders hun kind met een gerust hart kunnen brengen” 

Kinderdagverblijf Het Koekoeksnest (0 - 4 jaar)

We bieden dagopvang voor baby’s en peuters. Kinderen leren al van jongs af aan rekening te houden met elkaar, samen te spelen en te delen. Voor de allerkleinsten staan rust, reinheid en regelmaat centraal. Zij volgen zo veel mogelijk het dagritme zoals zij dat van thuis gewend zijn. Vanaf 2 jaar volgen kinderen een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE-) programma. Ze krijgen hun aanbod in een grote en kleine groep en zijn de hele dag bezig met spelend leren en ontdekken.

huisstijl

3

huisstijl

4

Peuteropvang De Flierefluiters (2 - 4 jaar)

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen gebruik maken van onze peuteropvang. Peuters krijgen allerlei activiteiten aangeboden die hun ontwikkeling stimuleren. Er wordt een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE-) programma gevolgd, waarbij er veel aandacht is voor het leren van taal. Gedurende de dag wordt er gebruik gemaakt van de binnen- en buitenruimtes voor verschillende activiteiten. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten organiseren ontmoetingsmomenten en gezamenlijke activiteiten met peuters en kleuters. Daarnaast dragen zij samen zorg voor een doorgaande lijn van 0 tot 6 jaar.

Persoonlijke aandacht

Op ontdekkingstocht

Natuurtuin

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren