Prikbord

Nieuws & agenda


GMR verkiezingen
27 april

page1image25138464 

 

Deelt u graag uw visie op het onderwijskundig beleid van MosaLira, wilt u meedenken over het communicatiebeleid van MosaLira, of misschien uw kennis inzetten om het schoolbeleid te ondersteunen?

Wat is de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR?)

De GMR is de officiële medezeggenschapsraad van Mosalira. Deze bestaat uit zes personeelsleden en zes ouderleden en komt ongeveer tien keer per jaar bij elkaar. De GMR bespreekt dan (met het College van Bestuur) onderwerpen die alle leerlingen en alle scholen aangaan. Denk bijvoorbeeld aan onderwijskundig en financieel beleid, veiligheid, privacy, passend onderwijs, ouderparticipatie, communicatie, benoemingsadviescommissies en vele andere onderwerpen.

Wat betekent deelname? En wat is nodig?

• Om lid te zijn van de GMR hoeft u geen lid te zijn van een MR. Iedere ouder/verzorger kan zich dus aanmelden

Aanmelden of eerst meer informatie?

We nodigen u van harte uit om u aan te melden. Op dit moment is er één vacature in de oudergeleding van de GMR. De MR-en van de scholen van Mosalira stemmen uiteindelijk over de kandidaten voor de vacature.

Wilt u zich als kandidaat aanmelden, stuur dan uiterlijk 15 mei 2020 een mail naar: gmr@mosalira.nl ter attentie van Maarten van Haastert.
Stelt u zich in deze mail kort even voor, zodat de MR-en bij een stemming zich een idee kunnen vormen wie u bent en waarom u aan de GMR wilt deelnemen.

GMR-verkiezingen komen er aan!
Oproep kandidaten GMR (vanuit ouders/verzorgers)

Meld u dan aan als kandidaat-ouderlid voor de GMR van MosaLira!

Voor het schooljaar 2020-2021 is er één vacature voor een lid vanuit de ouders / verzorgers.

page1image26829248
  • U denkt mee en laat uw stem horen over zaken die alle scholen/leerlingen aangaan

  • U deelt uw ervaring als ouder / verzorger met het College van Bestuur / de beleidsmakers

  • U doet ervaring op door op bestuurlijk niveau mee te denken

  • U vergadert ongeveer 10 keer per jaar

  • U ontvangt daarvoor een onkostenvergoeding (omdat u hiervoor tijd vrijmaakt of wellicht

    een oppas moet regelen)

  • Medezeggenschapervaring is niet vereist. U kunt eventueel deelnemen aan een cursus om

    wegwijs te raken in de werkzaamheden

page1image27262528

Mocht u meer informatie willen, neemt u dan ook contact op, dan informeren we u graag verder.

Vriendelijke groet,
Maurice Lambriex (voorzitter GMR) - Maarten van Haastert (ambtelijk secretaris GMR)

 

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren