Prikbord

Nieuws & agenda


Keurmerk
16 april

IKC De Geluksvogel heeft wederom het keurmerk "Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld" mogen ontvangen.

 

Waarom dit keurmerk?

Het is een wettelijke verplichting om de meldcode binnen de organisatie te borgen. Door te werken met een goed protocol en (tenminste) een aandachtsfunctionaris die bijgeschoold blijft door middel van een lidmaatschap bij de LVAK, voldoet de organisatie aan deze verplichting. Via het keurmerk kunnen andere samenwerkingspartners zien dat onze organisatie de meldcode op de juiste wijze heeft geïmplementeerd, en deze op een goede manier is geborgd.

 

Onze aandachtsfunctionaris is juf Nona Verkoijen. 

 

Keurmerk LVAK

 

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren