Prikbord

Nieuws & agenda


Uitslag verkeersenquête
26 maart

Beste ouder(s), verzorger(s),

 

In oktober hebben jullie de vraag gekregen een verkeersenquête met betrekking tot de verkeerssituatie rondom onze school in te vullen. Graag delen we met jullie de uitslag en de vervolgstappen die gezet zijn.

 

Opvallendheden vanuit de enquête

 • 63 van de 149 gezinnen hebben de enquête ingevuld.
 • 55% van de kinderen van de onderbouw komt met de auto naar school.
 • 27% van de kinderen van de middenbouw komt met de auto naar school.
 • 28% van de kinderen van de bovenbouw komt met de auto naar school.
 • 63% van de ouders vindt het (heel) onveilig rondom de school.
 • De weg voor de school, de Balijeweg en de rotonde bij de tunnel worden als meest onveilige plekken gezien.
 • 61% van de ouders vindt dat het er te hard gereden wordt.
 • 67% van de ouders vindt het teveel verkeer, door elkaar.
 • 69% van de ouders vindt het een onveilige oversteekplek.
 • 33% van de ouders vindt dat geparkeerde auto’s in de weg staan.
 • 8 personen geven aan mee te willen helpen met verkeersactiviteiten rondom school.

 Inline image

Zoals u wellicht heeft gezien heeft de gemeente inmiddels de borden ‘Schoolzone’ geplaatst op de Balijeweg. Zodra de weerssituatie het toelaat, zullen er ook nog markeringen op de weg worden aangebracht.

We zijn nog met de gemeente in gesprek over het realiseren van een eventuele oversteekplaats.

 

Zodra de nieuwbouw naast de school klaar is, zal de ‘kiss en ride’ zone verplaatst worden naar de zijkant van de school. Op deze manier creëren we de meest veilige situatie voor kinderen die met de auto gebracht worden, maar zeker ook voor de kinderen die lopend of met de fiets komen.
Zolang er nog wordt gebouwd, blijft kort parkeren voor de school toegestaan.

 

Wat verwachten wij van onze ouders?

 • Uit de enquête is gebleken dat het foutief parkeren/parkeren op de stoepen een grote oorzaak is voor de verkeersonveiligheid rondom school.Verzoek van alle kinderen die veilig naar school willen komen om te parkeren waar dit kan en veilig mag! Liefst op de parkeerplaats naast de school. Veroorzaak geen onveilige situaties voor de kinderen.
 • Kom zoveel mogelijk met de voet of fiets naar school.
 • Oefen het oversteken met uw kind(eren). We zijn immers samen, wij als school en u als ouder(s), verantwoordelijk voor de educatie en opvoeding van de kinderen in het verkeer.

OPROEP: Zoals u hierboven heeft gelezen hebben 8 personen aangegeven mee te willen helpen met verkeersactiviteiten rondom school. We weten niet wie deze personen zijn aangezien de enquête anoniem wordt afgenomen. Graag komen we in contact met deze ouders én natuurlijk ouders die alsnog willen helpen.

Wilt u ons helpen? Stuur dan een bericht aan juf Maud of de medezeggenschapsraad in Schoudercom.Inline imageInline image

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren