Prikbord

Nieuws & agenda


Knooppunt partners aanwezig
27 november

Elke basisschool beschikt over een Knooppunt. Het Knooppunt is een samenwerking tussen school en diverse kindpartners. Tijdens de Knooppuntoverleggen worden leerlingcasussen besproken waarbij het uitgangspunt is om samen (ook de ouders zitten erbij) te bekijken hoe we ondersteuningsvragen kunnen oplossen om het kind zo goed en zo spoedig mogelijk te helpen.

Dit schooljaar is er een vernieuwde werkwijze afgesproken; alle betrokken kindpartners zijn elke 2e maandag van de maand de hele ochtend aanwezig in ons gebouw en dus ook beschikbaar voor u als ouder om vragen te stellen of een gesprekje aan te gaan. 

 

De volgende partners zijn aanwezig:
- Petra Thomassen, schoolmaatschappelijk werk Trajekt.
- Christa van der Bas, Team Jeugd.
- Kamila El Morabit, leerplichtambtenaar.
- Judith Corduwener, praktijkondersteuner huisartsen.

- Nona Verkoijen, intern begeleider Geluksvogel. 

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren